W tym live rozmawiamy o mechanizmach unikania poszerzania świadomości o sobie przez odwracanie wzroku od feedbacku (informacji zwrotnej), płynącej z miłości. Mówimy też o tym, czym jest zły feedback i czym rożni się od tego dobrego – wspierającego.