Czy okłamujesz siebie wizualizując wg. metody N. Goddarda? (+ przykłady) | WYSOKIE WIBRACJE #153

2023-02-17T16:07:09+01:00